Kategorier
Brugerdrevet Design Health Tech Portefølje 3 - Brugerworkshop

P3: Deliverable 3

De 3 vigtigste indsigter ift designmetoder i anvendelse, den fortsatte proces, eller vores kompetencer som designere Indsigt 1: Pilot-test Vores designmetoder har, som beskrevet i første deliverable, været baseret på Löwgren & Stoltermans litteratur om co-design metoder, men har samtidig afveget på nogle punkter (Löwgren & Stolterman, 2007). Givet situationen med COVID-19 og nødvendigheden for […]

Kategorier
Brugerdrevet Design Health Tech Portefølje 2 - Feltstudier

3 nedslag i vores etnografiske undersøgelser

Patienters behandlingsforløb er ofte komplicerede grundet mangelfuld og modsigende råd På baggrund er vores interview med 3 forskellige patienter har vi fået indsigt i hvor komplekse behandlingsforløbene er for dem. Når de først får hjernerystelsen føler patienterne ikke at de får fyldestgørende information om deres tilstand eller videre hjælp til hvad de kan gøre for […]

Kategorier
Brugerdrevet Design Health Tech Portefølje 2 - Feltstudier

Interview patient 3

Interview guide Rollefordeling Martin: Noter Alberte: Interviewer Nikolaj: Medinterview Laura: Observatør Formaila / etik Underskrift af GDPR-aftale Må vi gerne optage dig, for at kunne transskribere interviewet til senere brug? Det er kun os i vores studiegruppe der kommer til at høre det. Formål med vores interview: Vores interesse ligger som udgangspunkt ikke i den […]

Kategorier
Brugerdrevet Design Health Tech Portefølje 2 - Feltstudier

Interview patient 1

3. marts interviewede vi en patient som tidligere har fået en hjernerystelse og i den forbindelse har døjet med voldsomme mén. Vi har valgt at interviewe patienter, da vi gerne vil have indsigt i hvordan patienter oplever en hjernerystelser, samt hvordan sygdomsforløbet udvikler sig. Dette bidrager til vores forståelse af hvordan vi kan afhjælpe patienter […]

Kategorier
Brugerdrevet Design Health Tech Portefølje 2 - Feltstudier

Interview neurolog

2. marts interviewede vi en neurolog fra AUH, for at blive klogere på hvad en hjernerystelse er og hvordan det påvirker hjernen, herunder efterfølgende mén. Vores felt ligger meget lagt fra det medicinske, hvorfor vi havde behov for en mere teknisk viden for at kunne forstår processen der sker når man får en hjernerystelse. I […]