Kategorier
Brugerdrevet Design Health Tech Portefølje 4 - Prototyping

Interaktiv prototype

https://transetal.glitch.me

Kategorier
Alm. Brand Brugerdrevet Design Health Tech Portefølje 4 - Prototyping

P4 – Prototyping

P4 – Prototyping Link til demonstration af prototype: https://www.youtube.com/watch?v=mq9WqfAvyUo  Link til prototypen (Skal bruges i Chrome på mobil eller pc): https://transetal.glitch.me/ Vores prototype er baseret på baggrund af vores design ide om at skabe en genoptræningsmulighed for patienter med hjernerystelse. Under vores feltstudier fandt vi ud af at udbuddet af behandling/genoptræning er meget forskellig afhængig […]

Kategorier
Brugerdrevet Design Health Tech Portefølje 3 - Brugerworkshop

Portefølje 3 (Workshop) – samlet oversigt

Overordnet referenceliste Brandt, E., Binder, T., & Sanders, E. (2012). Tools and techniques: Ways to engage telling, making and enacting (pp. 145–181). Brandt, E., & Grunnet, C. (2000). Evoking the future: Drama and props in user centered design. Buur, J., & Bødker, S. (2000). From usability lab to “design collaboratorium”: Reframing usability practice. Proceedings of […]

Kategorier
Brugerdrevet Design Health Tech Portefølje 3 - Brugerworkshop

P3: Deliverable 2

De 5 vigtigste indsigter vi fik fra at afholde workshoppen/co-design aktiviteten ifht vores fokus og undersøgelse Vores udbytte af vores første workshop har stemt meget overens med den viden vi uddrog fra interviewene, hvilket giver mening, da det er de selvsamme respondenter der indgik i vores workshop. Der var dog vigtige pointer / indsigter, der […]

Kategorier
Brugerdrevet Design Health Tech

Pitch

Kategorier
Brugerdrevet Design Health Tech Portefølje 2 - Feltstudier

Diskussion af vores valg af metode

– i forhold til det vi har fået ud af vores feltstudier og designarbejde, med ekstra vægt på en udvalgt metode. Begyndelsen på vores designproces har vi ifølge Löwgren & Stolterman benyttet os af mapping the design process (Löwgren & Stolterman, 2004). Denne metode har haft stor indflydelse på hvordan vores proces har foregået. Vi […]

Kategorier
Brugerdrevet Design Health Tech Portefølje 2 - Feltstudier

10-20 signaler og temaer i Future Foresight

– fra vores desk research og (tidlige) empiriske undersøgelser.

Kategorier
Brugerdrevet Design Health Tech Portefølje 2 - Feltstudier

1 nutids- og 1-2 fremtidsscenarier

– der beskriver designsituationen som vi arbejder med, samt mulige løsninger Nutidsscenarie #1: Poul Agent: Poul – træner for amerikansk fodboldklub Perspektiv: Skal sørge for sine spilleres helbred Er klar over alvorligheden af hovedskader Mangler lægefaglig erfaring Har et tillidsforhold til sine spillere Setting: Amerikansk fodboldkamp – En spiller får et slag til hovedet Mål: […]

Kategorier
Brugerdrevet Design Health Tech Portefølje 2 - Feltstudier

En beskrivelse af vores (første) vision

– begrundet i vores feltstudier. Med baggrund i vores feltstudier har vi fundet frem til mange spændende ting som har haft en stor indflydelse på vores endelige, men stadig in-progress, vision. Vi har snakket med en neurolog som tydeliggjorde vores første problemstilling: der findes ikke en biomarkør for at diagnosticere en hjernerystelse. Derudover har vi […]

Kategorier
Brugerdrevet Design Health Tech Portefølje 2 - Feltstudier

Beskrivelse af vores problemfelt

– samt valg af og begrundelse for metodisk tilgang (research design). Vores case/problemfelt  Vores case udspringer af en brainstorm vi lavede til at starte med i vores proces, hvor vi udarbejdede et messy map (med inspiration fra Clarke, 2003/2005), over potentielle fagområder som kunne være interessante at arbejde med. Efter brainstormen faldt vores umiddelbare interesse […]