Kategorier
Brugerdrevet Design Health Tech Portefølje 2 - Feltstudier

Portefølje 2 (Feltstudier) – samlet oversigt

Deliverables: Beskrivelse af jeres problemfelt, samt valg af og begrundelse for metodisk tilgang (research design). link: Beskrivelse 10-20 signaler og temaer i Future Foresight fra jeres desk research og (tidlige) empiriske undersøgelser (indsat som screenshots på bloggen). link: 21 signaler fra Future Foresight 3 nedslag fra felten, i form af rige beskrivelser, billeder, citater/uddrag fra […]

Kategorier
Brugerdrevet Design Health Tech Portefølje 2 - Feltstudier

Diskussion af vores valg af metode

– i forhold til det vi har fået ud af vores feltstudier og designarbejde, med ekstra vægt på en udvalgt metode. Begyndelsen på vores designproces har vi ifølge Löwgren & Stolterman benyttet os af mapping the design process (Löwgren & Stolterman, 2004). Denne metode har haft stor indflydelse på hvordan vores proces har foregået. Vi […]

Kategorier
Brugerdrevet Design Health Tech Portefølje 2 - Feltstudier

10-20 signaler og temaer i Future Foresight

– fra vores desk research og (tidlige) empiriske undersøgelser.

Kategorier
Brugerdrevet Design Health Tech Portefølje 2 - Feltstudier

1 nutids- og 1-2 fremtidsscenarier

– der beskriver designsituationen som vi arbejder med, samt mulige løsninger Nutidsscenarie #1: Poul Agent: Poul – træner for amerikansk fodboldklub Perspektiv: Skal sørge for sine spilleres helbred Er klar over alvorligheden af hovedskader Mangler lægefaglig erfaring Har et tillidsforhold til sine spillere Setting: Amerikansk fodboldkamp – En spiller får et slag til hovedet Mål: […]

Kategorier
Brugerdrevet Design Health Tech Portefølje 2 - Feltstudier

En beskrivelse af vores (første) vision

– begrundet i vores feltstudier. Med baggrund i vores feltstudier har vi fundet frem til mange spændende ting som har haft en stor indflydelse på vores endelige, men stadig in-progress, vision. Vi har snakket med en neurolog som tydeliggjorde vores første problemstilling: der findes ikke en biomarkør for at diagnosticere en hjernerystelse. Derudover har vi […]

Kategorier
Brugerdrevet Design Health Tech Portefølje 2 - Feltstudier

Beskrivelse af vores problemfelt

– samt valg af og begrundelse for metodisk tilgang (research design). Vores case/problemfelt  Vores case udspringer af en brainstorm vi lavede til at starte med i vores proces, hvor vi udarbejdede et messy map (med inspiration fra Clarke, 2003/2005), over potentielle fagområder som kunne være interessante at arbejde med. Efter brainstormen faldt vores umiddelbare interesse […]

Kategorier
Brugerdrevet Design Health Tech Portefølje 2 - Feltstudier

3 nedslag i vores etnografiske undersøgelser

Patienters behandlingsforløb er ofte komplicerede grundet mangelfuld og modsigende råd På baggrund er vores interview med 3 forskellige patienter har vi fået indsigt i hvor komplekse behandlingsforløbene er for dem. Når de først får hjernerystelsen føler patienterne ikke at de får fyldestgørende information om deres tilstand eller videre hjælp til hvad de kan gøre for […]

Kategorier
Brugerdrevet Design Health Tech Portefølje 2 - Feltstudier

Interview patient 3

Interview guide Rollefordeling Martin: Noter Alberte: Interviewer Nikolaj: Medinterview Laura: Observatør Formaila / etik Underskrift af GDPR-aftale Må vi gerne optage dig, for at kunne transskribere interviewet til senere brug? Det er kun os i vores studiegruppe der kommer til at høre det. Formål med vores interview: Vores interesse ligger som udgangspunkt ikke i den […]

Kategorier
Brugerdrevet Design Health Tech Portefølje 2 - Feltstudier

Indsigter fra desktop-research og feltarbejde

Kategorier
Brugerdrevet Design Health Tech Portefølje 2 - Feltstudier

Interview fysioterapeut/ekspert

Vi har d. 6. marts interviewet en fysioterapeut fra Center for Hjerneskade. Interviewet gav os indsigter i den praktiske tilgang til hjernerystelser fra et center der arbejde specifikt med hjerneskader. Derudover fik vi feedback på vores midlertidige koncepter, som ikke blev mødt med stor begejstring Interviewguide Martin: Hovedinterviewer Alberte: Noter Nikolaj: Observatør Laura: Back-up interviewer […]