Kategorier
Brugerdrevet Design Health Tech Pitches

Refleksioner efter pitch

Vi skulle have præsenteret mere af vores data fra vores feltstudier i stedet for at præsentere vores tidlige konceptidéer. Vi skal derfor prøve at omlægge vores fokus til at være på brugerne (altså patienter) og deres konkrete oplevelser. Det vil give os mere validens for at præsentere koncepter til næste pitch. Derudover giver det os generelt mere rygdækning i forhold til hvorfor vi har taget de valg vi har taget. 

Under feedback, blev vi spurgt ind til hvorvidt vi havde forholdt os til hvordan andre kronikere løser de problemstillinger vi fokuserer på, ift. VR og synliggørelse af bedring.

Det er et spændende perspektiv som vi ikke har undersøgt nærmere indtil videre, men som sikkert vil kunne give nye retninger at gå. 

Det bliver nok nødvendigt at træde et skridt tilbage og revurdere empirien for at se om vi har overset væsentlige pointer og generelt for at få et tættere blik på patienternes oplevelse uden at tænke på udviklingen af koncepter. 

Vi skal overveje, hvordan vi på en meningsfuld måde (ift. Corona-virus), kan inddrage brugere i de næste skridt i vores forløb. Da vi ikke har mulighed for at afholde fysiske workshops, men må gå i kreativ tænkeboks, for at finde digitalt-medierede alternativer. Vi kigger længere ind i diverse metoder og ‘værktøjer fra værktøjskassen’, som fx. Cultural Probes.

Vi stødte hovedet mod muren, da det kom til vores koncept nr. 2, da Alm. Brand ligesom os oplever udfordringer, med mangel på evidens. Det er svært at henvise til alternativ til behandling som en organisation. Det kan være velfungerende uformelt blandt venner at henvise, men hvis der er ikke er evidens, så er det uhensigtsmæssigt at lave en formel henvisning. Forsikringsselskaberne er ude i samme problem som lægerne, der ‘blot’ må henvise til fysioterapi, da det er dér der ligger evidens, som landet ligger nu. Tanken er bestemt god, men ikke eksekvérbar på nuværende tidspunkt. 

Det blev foreslået, at gå mindre klinisk medicinsk til værks, og lægge fokus fuldstændig på de interviewedes oplevelser, og gå efter en mere lavpraktisk løsning; et forslag fra os på dette kunne være at gå efter en lavteknologisk dagbog, som er designet til at imødekomme patienter med hjernerystelser, og understøtte dem i deres daglige problemer med at holde styr på symptomer, og se en målbar bedring over tid.

Manglen på bio markør er ikke kun et problem i forbindelse med hjernerystelser. Derfor er vi blevet rådet til at undersøge andre felter som også oplever udfordringer med dette. I den forbindelse vil vi undersøge hvad smerte og hovedpineklinikken i Århus kan bidrage med, da de arbejder med smerter der kan være svære at definere. På grund af Covid-19, vil dette hovedsageligt komme til at foregå gennem det materiale de præsentere på deres hjemmeside.